Sân bóng đá mini ở quận Tp Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên