Sân bóng đá mini ở Tp Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên