Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp