Sân bóng đá mini ở quận Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai