Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai