Sân bóng đá mini ở quận Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang