Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh