Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương