Sân bóng đá mini ở quận Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương