Sân bóng đá mini ở quận Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang