Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang