Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang