Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang