Sân bóng đá mini ở quận Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình