Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình