Sân bóng đá mini ở quận Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên