Sân bóng đá mini ở quận Tp Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên