Sân bóng đá mini ở Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa