Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa