Sân bóng đá mini ở Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa