Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa