Sân bóng đá mini ở quận Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa