Sân bóng đá mini ở quận Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang