Sân bóng đá mini ở quận Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang