Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu