Sân bóng đá mini ở quận Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu