Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu