Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu