Sân bóng đá mini ở quận Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu