Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Lai Châu, Tỉnh Lai Châu