Sân bóng đá mini ở quận Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Sân Bóng Mini Dốc Đá

Tp Đà Lạt

Là một sân bóng mini cỏ nhân tạo được xây dựng sau này so với mặt bằng chung của những sân cỏ nhân tạo khác, sân bóng đá mini Trần...

40A Trần Khánh Dư, Phường 8, Tp Đà Lạt

Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Sân Bóng Đá Mini CamLy

Tp Đà Lạt