Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn