Sân bóng đá mini ở quận Tp Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn