Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai