Sân bóng đá mini ở quận Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai