Sân bóng đá mini ở Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

Sân bóng đá Công viên các Hoàng Tử - Lã Vọng