Sân bóng đá mini ở quận Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định