Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An