Sân bóng đá mini ở quận Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Sân bóng Hưng Phúc

Số 10 đường Kim Đồng, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đã duyệt