Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ