Sân bóng đá mini ở Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Sân bóng đá mini Dốc Sỏi

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Dốc Sỏi được QISC (www.qisc.com.vn) đầu tư từ năm 2014 với 03 sân bóng mini 5 người và 1 sân bóng 7 người.

Dốc Sỏi, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn

Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi