Sân bóng đá mini ở quận Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi