Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh