Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh