Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị