Sân bóng đá mini ở quận Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị