Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị