Sân bóng đá mini ở quận Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị