Sân bóng đá mini ở quận Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng