Sân bóng đá mini ở quận Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng