Sân bóng đá mini ở Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Chưa có thông tin sân bóng nào tại khu vực này!

Hãy chia sẻ với cộng đồng thông tin sân mà bạn biết.