Sân bóng đá mini ở quận Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng