Sân bóng đá mini ở quận Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng