Sân bóng đá mini ở quận Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng